TIETOA MEISTÄ

Riippumaton toimija

Nordomus on aidosti uraauurtava digimurroskoulutuksiin keskittynyt yritys, joka on riippumaton toimija. Pääkouluttajamme (PhD Bekkhus) omaa lähes 25 vuoden projektijohtamiskokemuksen erilaisista IT-hallinnointi- ja teknologiaprojekteista. Nordomuksen tavoitteena on sekä kouluttaa että neuvoa niin yksilöitä kuin organisaatioitakin onnistumaan omissa digimurroksissaan. Onnistunut digimurros onkin organisaation paras vakuus tulevaisuuden kilpailuympäristössä.

Missiomme

Nordomuksen tavoitteena on jakaa ja kehittää tietämystä siitä, miten digimurrosta kannattaa organisoida ja johtaa. Digimurros ja siihen liittyvät digiteknologiat muuttavat jatkossa organisaatioita yhä kiihtyvällä vauhdilla. Yksikään organisaatio ei murrokselta säily, siksi koulutus on hyvä tae organisaation olemassa ololle myös tulevaisuudessa. Murrosta voi opiskella yksin, joukossa tai tiimeittäin. Silloin kun koulutus räätälöidään tiimi/yksikkötasolle, saadaan murroksen hyödyt parhaiten sovellettua käytäntöön.

Oppilaitokset ja yritykset - digimurroksen sanansaattajaT ja KÄYTTÄJÄT

Koulutamme oppilaitoksia ja organisaatioita ymmärtämään, mitä digimurros on, mitä digiteknologioita siihen liittyy ja miten näitä teknologioita voi hyödyntää organisaation toiminnassa.

Koulutuksemme pohjautuvat suurelta osin Aalto-yliopistossa (2016-2017) tehtyyn käytännönläheiseen tutkimukseen siitä, miten digimurrosta tulisi suunnitella ja johtaa.