Tietoa digikoulutuksista

 

Digimurros -koulutuksemme perustuvat Aalto-yliopistossa (2016-2017) tehtyyn FT Riitta Bekkhus:in väitöskirjaan: <Miten ohjata yrityksen digimurrosta> sekä yli 100:aan ICT-ohjausmalliprojektiin.

Koska koulutuksemme on jaettu esimurros-, murros- ja jälkimurrosvaiheen koulutuksiiin, ne etenevät askel askeleelta seuraten yrityksesi digimurrosta. Näin yrityksesi eri organisaatiotasot saavat tarvittavan koulutuksen aina oikeaan aikaan ja sopivasti mitoitettuna. Katso täältä lisää digimurros -koulutuksistamme: <1-VAIHE> / <2-VAIHE> / <3-VAIHE>

 

 

Digimurroksen erityispiirteet

Liiketoiminnan digitaalinen murros (tai lyhyemmin digimurros) on prosessi, jonka avulla organisaatiot siirtyvät uuteen “digiaikakauteen”. Digimurros (engl. Digital Business Transformation tai Digital Transformation) määritellään “yrityksen suorituskyvyn radikaaliksi parantamiseksi erilaisia digitekniikoita hyödyntämällä”.

Yritys pystyy radikaalisti parantamaan omaa suorityskykyään, kun se oppii samanaikaisesti hyödyntämään eri digiteknologioita (jotka mahdollisesti on vielä integroitu erilaisiin sähkö-kemiallisiin työkaluihin tai materiaaleihin). Yritys, joka oppii tehokkaasti hyödyntämään eri teknologioiden yhdistelmiä, voi näin parantaa joko asiakastyytyväisyyttään, omien sisäisten prosessiensa tehokkuutta tai luoda täysin uusia liiketoimintamalleja (uusine digipalveluineen). Riippumatta siitä, haluaako yritys parantaa nykyistä liiketoimintaansa tai luoda uutta, on yrityksen joka tapauksessa opittava suunnittelemaan, ohjaamaan ja jatkuvasti parantamaan omaa digimurrostaan.

Vaiheittain etenevät digimurros -koulutuksemme

Koulutuksemme on jaettu esimurros-, murros-, ja jälkimurrosvaiheen koulutuksiin ja näin suunniteltu tukemaan yrityksen omaa digikehityskaarta (suunnitteluvaiheesta, toteutuksen kautta murroksen optimointiin).

Esimurrosvaiheessa (eli 1-vaiheessa) koulutamme organisaation eri tasoja (osastoja/tiimejä) ymmärtämään, mitä digimurros on, mitä digiteknologioita siihen liittyy (kuten RPA, AI…) ja miten näitä teknologioita voisi hyödyntää organisaatioyksikön omassa toiminnassa.

Murrosvaiheessa (eli 2-vaiheessa) koulutamme digimurroksen ohjausryhmälle, miten laatia yrityksen yhteinen digimurrossuunnitelma (engl. Digital Masterplan) sekä miten digimurrosta tulisi johtaa.

Jälkimurrosvaiheessa (eli 3-vaiheessa) koulutamme digimurroksen ohjausryhmälle sekä eri organisaatioyksiköille, miten digimurrosta tulisi jatkuvasti mitata ja optimoida.