Yrityksesi digivisio

Onko yritykselläsi tarvetta kirkastaa digivisiota?

 

Digimurros -koulutuksemme päätavoitteena on varmistaa, että koko organisaatiosi on valmis sitoutumaan yhteiseen digimurrokseen, jolla on selkeä päämäärä ja jota kohden systemaattisesti edetään.

Koulutuksemme perustuvat Aalto-yliopistossa (2016-2017) tehtyyn FT Riitta Bekkhus:in väitöskirjaan: <Miten ohjata yrityksen digimurrosta> sekä yli 100:aan ICT-ohjausmalliprojektiin.

 

Koulutamme organisaation eri tasoja oivaltamaan digimurros

Aloitamme digikoulutustarpeiden kartoittamisella ja sen jälkeen koulutamme organisaation eri tasoja (tiimeittäin). Tavoitteena on, että eri organisaatiotasot ymmärtävät, mitä digimurros on, mitä digiteknologioita siihen liittyy (kuten RPA, AI, Big Data Analytics, IoT, Cloud…) ja miten näitä teknologioita on mahdollista hyödyntää organisaatioyksikön omassa toiminnassa. Koulutamme myös digimurroksen ohjausryhmälle, miten laatia yrityksen yhteinen digimurrossuunnitelma (engl. Digital Masterplan) sekä miten digimurrosta tulisi johtaa, mitata ja optimoida.

 

-KOULUTUKSEMME SEURAAVAT YRITYKSESI DIGI-KEHITYSTÄ- 

————- 1-VAIHEEN KOULUTUKSET ————-

Digimurroksen perusteet

RPA/Ohjelmistorobotiikan perusteet

AI/Tekoälyn perusteet

Digimurroksen hyödyntäminen 

————- 2-VAIHEEN KOULUTUKSET ————-

Digimurroksen johtaminen

————- 3-VAIHEEN KOULUTUKSET ————- 

Digimurroksen optimointi 

 

Askel askeleelta etenevät digimurros -koulutuksemme

Vaikka digimurros avaakin fantastisia mahdollisuuksia, voi digimurroksen suunnittelu ja hallinta tuntua ylivoimaiselta. On aivan liian helppoa “eksyä oikealta digipolulta” innostumalla liikaa uusista teknologioista, aliarvioida organisaation käyttäytymiseen liittyviä haasteita tai unohtaa todelliset asiakastarpeet uusia digipalveluja kehitettäessä.

Askel askeleelta etenevät digimurros -koulutuksemme pitävät yrityksesi “oikealla digipolulla”, sillä ne auttavat yritystäsi:

  • Luomaan yhteisen digimurrossuunnitelman koko organisaatiolle (engl. Digital Masterplan)
  • Varmistamaan yrityksesi digi-investointien kannattavuus ja kilpailuetu  sekä alentamaan tuotantokustannuksia
  • Luomaan uusia ns. Agility -käytäntöjä, joilla varmistetaan digimurroksen jatkuvuus sekä optimoidaan digimurroksen tuotoksia (kuten uusia asiakasystävällisiä digipalveluja sekä digikäytäntöjä)