Tietoa meistä

Digimurros -koulutukset

Olemme aidosti urauurtava digimurros -koulutuksiin keskittynyt yritys. Olemme riippumaton toimija, jolla on erittäin ammattitaitoinen henkilöstö omaten yli 20 vuoden projektijohtamiskokemuksen erilaisista IT-hallinnointi- ja teknologiaprojekteista. Siksi uskommekin vakaasti, että voimme auttaa organisaatioita onnistumaan omissa digimurroksissaan. Uskomme, että onnistunut digimurros on yrityksen paras vakuus tulevaisuuden kilpailuympäristössä.

Missiomme

Tavoitteemme on jakaa ja kehittää tietämystä miten yritysten kannattaa organisoida omat digimurroksensa. Olemme huomanneet, että paras tapa kouluttaa digimurrosta on tehdä se tiimeittäin/yksiköittäin, sillä näin koulutus voidaan paremmin räätälöidä tiimi/yksikkötasolle ja murroksen hyödyt parhaiten soveltaa käytäntöön.

Kolmivaiheperiaate

Koulutamme organisaation eri tasoja kolmessa eri vaiheessa ymmärtämään, mitä digimurros on, mitä digiteknologioita siihen liittyy (kuten RPA, AI…) ja miten näitä teknologioita voisi hyödyntää organisaatioyksikön omassa toiminnassa (1-vaihe). Koulutamme myös digimurroksen ohjausryhmälle, miten laatia yrityksen yhteinen digimurrossuunnitelma (engl. Digital Masterplan) sekä miten digimurrosta tulisi johtaa (2-vaihe), mitata ja optimoida (3-vaihe).

Koulutuksemme pohjautuvat Aalto-yliopistossa (2016-2017) tehtyyn käytännönläheiseen <R. Bekkhus:in väitöstutkimukseen> siitä , miten digimurroksesta tulisi johtaa. Katso lisää vaiheittain etenevistä digimurros -koulutuksistamme:

1-VAIHEEN-KOULUTUKSET / 2-VAIHEEN-KOULUTUKSET / 3-VAIHEEN-KOULUTUKSET 

 

Olemme astumassa digivallankumouksen aikaan, joka muuttaa olennaisesti tapaa, jolla elämme, työskentelemme ja vuorovaikutamme. Se on mittakaavassaan ja monimutkaisuudessaan jotain sellaista, mitä ihmiskunta ei ole koskaan ennen kokenut (Maailman Talosufoorumi – WEF, 2016).