Tulevaisuus on täällä

NORDOMUS

Tarjoama:

Digikoulutukset

Koulutamme yliopistoille, ammattikorkeakouluille, instituutioille ja yrityksille eri digiteknologioita ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Digimahdollisuuksien analysointi

Kartoitamme organisaatioiden digimurrostarpeita ja digiteknologioiden käyttömahdollisuuksia. Työvälineinä toimivat kirjallisuustutkimukset, haastattelut sekä erilaiset työpajat.

InnovAatioseteli

Suomalaisille yrityksille tarkoitettu (ilmainen) innovaatioseteli kannattaa hyödyntää oman toimintansa kehittämisessä.

digitalisaatio

PhD Riitta Bekkhus on väitöskirjassaan käsitellyt digimurroksen liiketoiminnallisia haasteita sekä eri digiteknlogioiden hyödyntämistä. Tämä sekä hänen lähes 25 vuoden kokemus eri ICT projektien johtamisesta ja liiketoiminnallisten vaikutusten kartoittamisesta takaavat korkeatasoiset koulutukset, työpajat sekä analyysit.