Tulevaisuus on täällä

NORDOMUS

Tarjoama:

Digikoulutukset

Koulutamme yliopistoja, ammattikorkeakouluja, instituutuioita ja yrityksiä sekä ymmärtämään että käyttämään eri digiteknologioita ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Digimahdollisuuksien analysointi

Kartoitamme organisaation digimurrostarpeita ja digiteknologioiden käyttömahdollisuuksia. Työvälineinä toimivat kirjallisuustutkimukset, haastattelut sekä erilaiset työpajat.

InnovAatioseteli

Suomalaisille yrityksille tarkoitettu (ilmainen) innovaatioseteli kannattaa hyödyntää oman toimintansa kehittämisessä.

digitalisaatio

PhD Riitta Bekkhus on väitöskirjassaan käsitellyt digimurroksen liiketoiminnallisia haasteita sekä eri digiteknlogioiden hyödyntämistä. Tämä sekä hänen yli 20 vuoden kokemus eri ICT projektien johtamisesta ja liiketoiminnallisten vaikutusten kartoittamisesta takaavat korkeatasoiset koulutukset, työpajat sekä analyysit.