Analyysejä ja digikartoituksia

Digimahdollisuuksien kartoittaminen ja analysointi

Jokainen organisaatio on erilainen. Sen takia ei ole olemassa yhtä tiettyä kaavaa miten digimurroksessa voi onnistua. Onnistuneilla organisaatioilla on kuitenkin tiettyjä yhteisiä piirteitä: 

  • Yritykset valitsevat ne digiteknologiat, jotka parhaiten ratkaisevat heidän asiakkaidensa ongelmat 
  • Yritykset ovat (jossain murroksen vaiheessa) luonneet yhteisen digimurrossuunnitelman sisältäen niin teknologiset kuin hallinnollisetkin näkökulmat
  • Digimurrosta johdetaan ja jatkuvasti kehitetään: (a) asiakkaan, organisaation ja yhteistyökumppaneiden palautteen pohjalta sekä (b) teknologia- ja kilpailuympäristön muutosten pohjalta.  

Analyysit ja kartoitukset

Tarvittaessa:

  • Analysoimme nykytilan ja mahdollisuudet käyttää eri digiteknologioita (ns. prosessikartoitukset)
  • Kartoitamme ja keräämme digimurrosvaatimuksia (haastattelemalla ja organisoimalla työpajoja)
  • Autamme digimurrossuunnitelman laadinnassa sekä seurannassa. 

Paras tapa aloittaa digimurros, on ensin kartoittaa lähtövaatimukset digimurrokselle. Vaatimukset kannattaakin kerätä niin asiakkailta, organisaation eri yksiköiltä kuin yhteistyökumppaneilta.  

Digimurroksen suunnittelu vaatii myös taitoa hahmottaa, miten nykyiset organisaatiokäytännöt, mittarit ja roolit muuttuvat uusien digiteknologioiden ja digipalvelujen käyttöönoton seurauksena. 

Jotta organisaatio onnistuisi näissä haasteissa, on vältämätöntä luoda yrityksen yhteinen digimurrossuunnitelma (strategia). Nordomus Oy:n suunnittelema -pohja (template) helpottaa oleellisesti digimurroksen suunnittelua ja siten myös sen jatkuvaa hallintaa. Suunnitelma pohjautuu markkinoiden parhaisiin digimurroskäytäntöihin ja ohjeistaa vaihe vaiheelta miten digimurrosta pitäisi johtaa.