3) Digioptimointi -koulutukset

 

3-vaiheen (jälkimurrosvaiheen) koulutusten päätavoitteena on oppia uusia Agility -käytäntöjä, joiden avulla digimurrosta voidaan optimoida.

 

Koulutus: Digimurroksen optimointi  

Koulutuksessa käymme läpi (a) Kuinka jokainen organisaatiotaso (esim. osasto työntekijöineen, asiakkaineen ja toimittajineen) voi uusien Agility -käytäntöjen avulla vaikuttaa omalta osaltaan yrityksen digimurroksen onnistumiseen ja optimointiin. Opitaan, miten nopeasykliset eksperimenttiprojektit toteutetaan, miten digimurrossuunnitelmaa pidetään ajantasalla organisaation ja asiakkaiden palautteiden pohjalta, miten ideoita kerätään ja käsitellään, sekä miten eksperttiverkostot ja muutosagentit toimivat. Kesto: Vähintään puoli päivää (ilman työpajoja). Kenelle: Managereille ja heidän tiimeilleen.

3-vaiheen (eli jälkimurroksen) erityispiirteet

Jälkimurrosvaiheessa yritykset todennäköisesti kokevat, että perinteisen liiketoimintamallin voittomarginaalit laskevat asiakaskiinnostuksen vähenemisen seurauksena. Siksi jälkimurrosvaiheessa yrityksen olisikin panostettava jatkokehittämään uutta digitaalista liiketoimintamalliiaan (ja siihen liittyviä digipalveluja ja -käytäntöjä) sekä samalla arvioitava perinteisten kilpailevien palveluiden elinkelpoisuus. 

Perinteisten ja digipalveluiden kannattavuuden seuranta

Jälkimurrosvaiheessa on oleellista seurata sekä perinteisten että digipalveluiden kannattavuutta. Jälkimurrosvaiheessa Taktisen johtoryhmän tärkeimpiä tehtäviä onkin jatkuvasti kerätä tietoa prosessien ja palveluiden kannattavuudesta, suorityskyvystä sekä käyttäjä- ja asiakastyytyväisyydestä.

Koko organisaation tuki

Koko organisaatiolla, asiakkailla, toimittajilla ja jälleenmyyjillä on tärkeä rooli jälkimurrosvaiheessa. Heiltä tulevat parhaimmat ideat ja palautteet, mutta heiltä tulevat myös ristiriitaiset vaatimukset. Jälkimurrosvaiheessa Taktisen johtoryhmän tehtävänä onkin seurata käynnissä olevia projekteja ja huomata mahdolliset projektien välillä olevat ristiriitaiset tavoitteet. Samalla Taktisen johtoryhmän on kerättävä tietoa (parannusehdotuksia ja palautetta) uusista palveluista ja toimintatavoista sekä varmistaa, että toteuttamiskelpoiset ideat siirtyvät päivitettyyn digimurrossuunitelmaan (tarvittaessa Strategisen johtoryhmän hyväksynnän kautta).

Yhteenveto tärkeimmistä jälkimurrosvaiheen tehtävistä (Taktisen johtoryhmän vastuualue)
  • Mitata perinteisten ja digitaalisten palveluiden kannattavuutta.
  • Ratkaista digihankkeiden välisiä ristiriitoja.
  • Kerätä ja eksperimentoida uusia ideoita/parannusehdotuksia.
  • Päivittää digimurrossuunnitelmaan uusia toteuttamiskelpoisia ideoita (tarvittaessa Strategisen johtoryhmän hyväksynnän kautta).
  • Kerätä käyttäjiltä, asiakkailta ja jälleenmyyjiltä palautetta uusista palveluista / käytännöistä sekä skaalauttaa niitä (ylös/alas) kysynnän mukaan