1) Digiperustaso -koulutukset?

 

1-vaiheen (esimurrosvaiheen) koulutusten päätavoitteena on, että yrityksen eri organisaatiotasot oppivat esimerkkien avulla (a) mitä digimurros on ja mitä ovat yleisimmät digiteknologiat sekä (b) miten digimurroksen mahdollisuuksia voi soveltaa oman yksikön toiminnan tehostamiseen. Näin jokaisen organisaatiotason (esim. liiketoimintayksikön) digimurros -kehityskohteet saadaan osaksi yrityksen yhteistä digimurrossuunnitelmaa (engl. Digital Masterplan).

 

Koulutus: Digimurroksen perusteet

Koulutuksessa käymme läpi, mitä digimurros on, mitä ovat yleisimmin käytetyt digitekniikat (kuten RPA, AI, Data Analytiiikka, Esineiden Internet eli IoT, Pilvipalvelut) sekä miten jokainen organisaatioyksikkö voi osaltaan vaikuttaa digimurrokseen ns. Agility -käytäntöjen kautta. Kesto: Vähintään 2h (ilman työpajoja). Kenelle: Kaikille.

 

Koulutus: RPA/Ohjelmistorobotiikan perusteet

Koulutuksessa käymme läpi ohjelmistorobotiikan (RPA, Robotic Process Automation) perusteet. Käymme lisäksi läpi esimerkkejä siitä, miten RPA:ta (eli 1. sukupolven tekoäly teknologiaa) voi hyödyntää sekä miten tyypillinen RPA-projekti etenee. Kesto: Vähintään puoli päivää (ilman työpajoja). Kenelle: Managerit ja heidän tiiminsä.

 

Koulutus: AI/Tekoälyn perusteet

Koulutuksessa käymme läpi tekoälyn (AI) perusteet. Käymme lisäksi läpi esimerkkejä siitä, miten AI:ta voi hyödyntää sekä miten tyypillinen AI-projekti etenee. Kesto: Vähintään puoli päivää (ilman työpajoja). Kenelle: Managerit ja heidän tiiminsä.

 

Koulutus: Digimurroksen hyödyntäminen

Koulutuksessa käymme läpi esimerkkien avulla digiteknologioiden (RPA ja AI ++) tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on pystyä määrittelemään oman organisaatiotason (osaston/tiimin) digikehityskohteet tulevaan (tai meneillään olevaan) digimurrokseen. Lisäksi koulutuksessa opitaan kartoittamaan osaston/yksikön omassa toiminnassa ne käytännöt, jotka hidastavat tai estävät digimurroksen toteuttamista. Kesto: Vähintään puoli päivää (ilman työpajoja). Kenelle: Managerit ja heidän tiiminsä.

 

1-vaiheen (eli esimurroksen) erityispiirteet

Useimmat (suomalaiset) organisaatiot ovat vielä digimurroksen esimurrosvaiheessa. Nämä yritykset ovat vuosien varrellla vakiinnuttaneet organisaationsa nykyiset prosessit, roolit ja toimintatavat, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat yrityksen nykyistä liiketoimintamallia.

Kilpailun lisääntyminen

Kilpailun lisääntyessä 1-vaiheen organisaatiot joutuvat tavalla tai toisella vastaamaan kasvavaan kilpailuun. Tämä vaatii yrityksiltä kykyä muuntautua, mikä taas vaatii kykyä kyseenalaistaa nykyisiä työskentelytapoja sekä ymmärtää, miten uusia digiteknologioita kannattaisi soveltaa oman kilpailukyvyn parantamiseksi. Vain näin yritys pystyy kartoittamaan ja priorisoimaan omat digikehityskohteensa.

Digikehityskohteiden kartoittaminen

Jokaisen organisaatiotason (yksikön) pitäisi pystyä kartoittamaan ja kirjaamaan itselleen tärkeät digikehityshankkeet. Kyseiset digimurrosvaatimukset olisi myös hyvä ryhmitellä: (a) nykyisen liiketoimintamamallin parannusehdotuksiksi sekä (b) uusien digipalvelujen/digikäytäntöjen kokeiluehdotuksiksi.

Yhteenveto esimurrosvaiheen tärkeimmistä tehtävistä (yrityksen johdon vastuualue)
  • Varmistaa, että koko organisaatiolla on mahdollisuus oppia digimurroksen perusteet.
  • Analysoida omaa ja kilpailijoiden digikypsyyttä niin prosessien kuin teknologian osalta.
  • Varmistaa, että digimurros -vaatimukset kerätään eri organisaatioyksiköiltä, jotta ne myöhemmin  <2-vaiheessa> voidaan koota yrityksen yhteiseksi digimurrossuunnitelmaksi (engl. Digital Masterplan).